Spoločnosť oneBridge, s.r.o. Vám ponúka služby v oblasti vyjednávania a mediátorka Romana Synková služby v oblasti mediácie. Naše služby sú založené predovšetkým na profesionálnom prístupe, na dôvere a diskrétnosti. Radi Vám pomôžeme vyriešiť konflikt, ktorý Vás ťaží v práci alebo v súkromí.

MSc. IBN Romana Synková, B.S.B.A.,

 • zakladateľka spoločnosti oneBridge, s.r.o.,
 • konzultantka pre firemnú kultúru v spoločnosti Corporate Consulting Group, s.r.o.,
 • mediátorka zapísaná v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, pod č. 619,
 • sprostredkovateľka pre kolektívne vyjednávanie zapísaná v zozname sprostredkovateľov Ministerstva práce SR,
 • členka Slovenskej komory mediátorov,
 • absolvovala magisterské štúdium obchodné vyjednávanie vo Francúzsku,
 • bakalárske štúdium v podnikovom manažmente,
 • kurz vyjednávania vo Fínsku a
 • akreditovaný kurz mediácie.

Ponúkame Vám:

 • Mediácia (obchodná, pracovná, antidiskriminačná, ...)

  Efektívne mimosúdne riešenie sporov, ktorého cieľom je dosiahnuť dohodu prijateľnú pre obidve strany.
 
 • Kolektívne vyjednávanie

  Nestranný sprostredkovateľ pomáha zamestnávateľovi a odborovému orgánu dospieť k dohode.
 
 • Vyjednávanie (príprava, asistencia, vedenie, tréning)

  Vyjednávanie ako umenie komunikácie má svoje zákonitosti. Profesionálny vyjednávač vám pomôže odosobniť sa od problému a zamerať sa na spoločné záujmy strán.

 • Facilitácia, workshopy, odborné prednášky

 
 

Kontakt: oneBridge, s.r.o., Tučkova 9, 821 05, Bratislava, Slovenská republika, +421 903 012 080, synkova@onebridge.eu, www.onebridge.eu
oneBridge, s.r.o., registrovaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.79036/B, IČO 46 535 691, DIČ 2023504846
 
PageRank ikona zdarma